Şevâhid’de anlatıldığı üzere, bir ganimet taksiminde kendisine az verildiğini düşünen Necidli biri “Ey Muhammed Allah’tan kork” diyor. Resulullah, “Ben Allah’tan korkmazsam, kim korkar?” diye cevap veriyor. Hâlid bin Velid bu kişiyi öldürmek için izin istiyor; ama verilmiyor. Resulullah sonradan “Bu adamın neslinden bir kavim gelecek; Kur’an-ı kerim okuyacak; ama okudukları boğazlarından aşağı geçmeyecektir” (Yani münderecatı ile amel etmeyeceklerdir) Ok yaydan çıkar gibi dinden çıkacaklardır” diyor. Buna rağmen Peygamber efendimiz bu adamın öldürülmesine neden mani olmuştur?
Bu hadis-i şerif, Hâricîlere ve Vehhabilere işaret ediyor. Resulullah, maslahat için böyle davrandı. Aksi takdirde münafıklar kendisine inananları öldürtüyor, derlerdi. İman ettiğini söyleyene, kılıç çekilmez.


21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar