Hazret-i Ömer’in kitabî kadınla evlenmeyi yasakladığı doğru mudur?
Doğrudur. Bu, dinî değil,  idarî yasak idi. Halife, maslahat icabı mubahları yasaklayabilir. Nitekim esbab-ı mucibesi, Müslüman erkeklerin –o zaman daha kolay olduğu için- kitabî kadınlarla evlenip, Müslüman kızlarının bekâr kalması tehlikesi idi. Hususi bir hâldir. 
21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar