Esir pazarlarında cariyelerin çıplak teşhir edildiği doğru mudur?
Osmanlı ülkesini hiç görmeyen Avrupalı ressamların muhayyilelerinden çizdiği resimlere inanmamalıdır. Eskiden esirci esnafı da esir pazarları da en sıkı kontrol edilirdi. Alıcının, cariyeyi muayene etmesi caizdir. Cariyenin, açması caiz olan yerler, hür kadın gibi değildir. Bir erkek, anne, kız kardeş, hala gibi kendi mahreminin neresine bakabiliyorsa, başkasının cariyesinin de oralarına şehvetsiz bakabilir ve dokunabilir.


21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar