Nadir Şah suikast ile öldürülmeseydi İran’ı eskiden olduğu gibi Sünni yapabilir miydi?
Nadir Şah Sünni değildi; İran’ı Sünni yapmak gibi bir derdi yoktu. Sadece Şiileri ilk üç halifeye sövmekten vazgeçirip mutedil hale getirerek, Osmanlılarla sulh yapmak istiyordu. 


21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar