İslam’da bir kişi mürted olduğunda tefrika çıkarmazsa cezalandırılır mı?
Sadece mürted olmak suçtur. Ceza için kâfidir. Zaten mürted olmak, İslâmî bir nizamda cemiyette tefrika çıkarmak demektir 
21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar