Attila Yayla “Kemalizm’e liberal açıdan bakınca” isimli makalesinin sonlarında “Esasen Atatürk’ün ölümünden kısa bir süre sonra Kemalizm’in unutulmasının alt yapısı hazırlanmıştı. Milli Şef İnönü’nün diktatörlüğü tesis edilmişti ve önceki şefin mirası tasfiye edilmekteydi. Bugünkü hâliyle Kemalizm, tarihi bir figür olan İnönü’yü bir başka tarihi figür olan Atatürk’le dengelemek isteyen Demokrat Parti iktidarı tarafından, özellikle iktidara geldikten sonra tesis edilmeye başlandı. Muhtemeldir ki, Demokratlar, Kemalizm’in abartılacağını ve bir süre sonra Kemalizm karşıtlığının CHP’nin elinde kendilerinin vuracak bir silaha dönüşeceğini tahmin edemezdi” diyor. Bu tespit doğru mudur?
Kemalizm, Atatürk iktidarının ikinci yarısında formüle edildi. Atatürk iktidarının bütününe İnönü damgasını vurmuştur. İnönü’nün iktidara geldikten sonra Atatürk’ü unutturmak istediği ve Kemalizm’i tasfiye etmeye çalıştığı doğru değildir. Ama DP iktidarından sonra, Terk Parti iktidarını tenkit etmek isteyen; ama Atatürk’ü çeşitli sebeplerle tenkit edemeyenler, İnönü’yü hedef yapmayı tercih etmiştir. Bu da biraz Yayla’nın dediği neticeyi doğurmuştur.
21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar