İbn Rüşd ve Gazali hazretlerinin çatıştığı fikirleri barıştırıcı bir kitap olan Tehâfüt’ü Fatih Sultan Mehmed’in emriyle Bursalı Hocazâde ve Alâeddin Tûsî'nin yazdığı söyleniyor. Ne kadar doğrudur? 
Tûsî ve Hocazâde ikisi de birer kitap yazmış ve Hocazâdenin yazdığı devlet erkânı tarafından beğenilmiş; Tûsî de memleketi terk etmiştir.


20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar