Beşeri hukuk sistemini şeriata tercih eden veyahut beşeri hukuk sisteminin şeriatten üstün veya mantıklı olduğunu iddia eden kişi küfre girer mi?
Birinci halde zaruret sebebiyle tercih ediyorsa (hâkim gibi) küfre düşmez. İkinci söz tehlikelidir.
20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar