4 aile bir adet büyükbaş kesmek için toplanıp 2000’er lira verse, bu ailelerin üçünün reisi, zevcelerinin de eksik üç kurban hissesine dâhil olmasını istese, ama kurban dörde bölünse caiz midir?
Kurban ailenin değil kişinindir. İlk 4 kişi kabul ederse, sonradan büyükbaşa hissedar sokulabilir ise de mekruhtur. Bu hissedarların ayrıca para vermesi gerekmez. Biri 2000, biri 1000 lira verebilir, birisi hiçbir şey vermeyebilir. Bu hepsinin rızası ile halledilecek şeydir. Et, hissedar sayısına bölünür. Bunlardan bazısı kendi hissesini bölündükten sonra diğerine hediye edebilir. Eğer aile sayısına bölünmek isteniyorsa, hissedarların hepsi içlerinden birini kurbanın kesilmesi ve etinin dağıtılması hususunda umumi vekil eder; bu kişi eti dilediği ilk gibi böler ve dağıtır. Aksi takdirde etin eşit ağırlıkta yediye bölünmesi icap eder. Göz kararı 7'ye bölünürse, 4 tanesine birer ayak birine kelle birine deri konur diğeri boş kalır kura çekilir. Umumi vekil ise buna da lüzum yoktur, göz kararı kâfidir.
20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar