Tasavvufun İslam dünyasını sarması da bizzat siyasi buhranların ve hususiyle Moğol istilasının verdiği ümitsizlikle ilgiliydi görüşüne katılır mısınız?
Tasavvuf, Hazreti Peygamber'e kadar ulaşan bir disiplindir. Moğol istilası ile ne alakası var? Bu müsteşriklerin uydurduğu bir iddiadır. Buhranlı zamanların doğurduğu ümitsizlik ancak tasavvufa alakayı artırmış olabilir.
20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar