Sultan Mecid ve Sultan Aziz’in kendilerine İngiltere hükümeti tarafından verilen dizbağı nişanını kabul etmeleri hakkında ne dersiniz?
Bunlar diplomatik cemiledir. Onlar da ecnebilere nişan vermişlerdir. İngiltere hükümetinin Atatürk’e dizbağı nişanı vermesi konuşulduğu zaman, gayet hüsnü kabul gösterilmişti.
20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar