Köy Enstitüleri hakkında, mezunlarının ekseriyetinin Marksist zihniyette olduğunu söylüyorsunuz. Resmi ideoloji neden Marksist zihniyette insanlar yetiştirsin? Kendisiyle tenakuza düşmez mi?
Rejim, zamanın pozitivist modasına uygun olarak materyalist elemanlar yetiştirmek istedi. Ancak eldeki personel Marksist idi. Bu sebeple de enstitüleri açan kapattı.
20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar