150 dekar ekinimiz vardır. Bunun 30 dekarı ortakçıdadır. Tarla sahibi tohum ve gübrenin yarısını ödüyor, çıkan hasılat ve saman ortaktır. 70 dekarı icardır. 50 dekar da kendi tarlamızdır. Ayrıca yıl içinde ödenecek 40 bin lira borcumuz ardır. Bunun uşrunu nasıl vereceğiz?
Ortakçılıkta çıkan ekinin uşru verildikten sonra ortaklar arasında paylaşılır. Ortakçı uşru vermek istemezse, karşı taraf kendisine düşenin uşrunu verir ve bir daha böyle biriyle ortakçılık kurmaz. İcarda uşr, İmameyn’e göre mahsul sahibine aittir. Fetva da böyledir. Kendi tarlanızdan çıkanın uşru size aittir. Sulama varsa 1/20; yoksa 1/10 uşr verilir. Borçlar, uşur nisabından düşülmez.


20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar