Şiîliğin kurucusu İbni Sebe’nin uydurma bir şahsiyet olduğu iddiasına ne dersiniz?
Bir İranlı tarihçi böyle söylüyor ise de, umumun kanaati uydurma olmadığı istikametindedir. İlk devre ait meşhur İslâm tarihlerinde ismi geçiyor.
20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar