Nazım Hikmet'in yazmış olduğu 857 şiirini okudum. Nazım Hikmet gençliğinde inançlı biri miydi?
O nesildeki İslâmi kültürün tesiridir. Bunlar karanlık bir devirde kaybolmuş insanlardır. Ağacamii şiiri de bu kültürün terennümünü ihtiva eder. Nazım Hikmet, komünist olamayacak ruhi bünyeye sahip biriydi. O zaman moda olduğu için böyle görünmüştür. Aykırı bir şahsiyetti. Rejime muhalifti. İslâmcı veya Türkçü olamayacağına göre, bu şekilde göründü ve tanındı. Tam bir burjuva hayatı yaşamıştır.


20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar