Hazret-i Ali halife iken, Hazret-i Muaviye nasıl halife oldu?
Halife olarak biat etmemişti. Hazret-i Osman’ın katillerine kısas yapılmadığı için artık halifelik vazifelerini yapamadığı gerekçesi ile halife olarak tanımadığını beyan ve kendisini halife ilan etti. Aynı beldede hüküm sürmediler. Hazret-i Ali, Irak ve Hicaz; Hazret-i Muaviye, Suriye ve Mısır’da hüküm sürdü. Yani iki ayrı beldede iki ayrı halife, yani iki ayrı devlet vardı. Hazret-i Hasen’in halifeliği Hazret-i Muaviye’ye devretmesiyle iki devlet Emevî tacı altında birleşti. Onun için bu seneye âmü’l-cemaa (birlik senesi) adı verilir.


20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar