İslâm hukukuna göre hanımı ile ters münasebet livata olarak mı değerlendirilir? 
Bazı âlimlere göre livata sayılır; ekseriyete göre değildir. İttifakla caiz değildir.
20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar