Osman Turan’ın kitabında Melikşah zamanında Eş’arilerle Hanbelîlerin mücadelelerinden bahsediliyor. Bunu nasıl anlamalıdır?
Mesele Hanbelî-Eş’arî meselesi veya mezhep kavgası değil, itikadîdir. O zaman Hanbelîlerin bir kısmı ehl-i sünnet dışı mücessimeye varan görüşlere sahipti.


20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar