İstedikleri takdirde gayrimüslimlere meal hediye etmek caiz midir?
Meal okumak Müslüman için tavsiye edilmez ise de, gayrı müslimlerin imana gelmesine vesile olabileceği için caizdir.


20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar