İnançsızlar hakkında, “Cehennem dahi yokluğa göre bir nevi rahmettir; yok edilmek daha büyük azaptır” demek uygun mudur?
Bu söz küfre sebep olur. Zira, kâfirlerin cehennemi görünce, keşke toprak olsaydık diyeceği, ayet-i kerime ile sabittir. Dört halifeler, mesuliyetten korktukları için, dünyaya hiç gelmemiş olmayı, yok olmayı temenni etmişlerdir. Yokluk, cehenneme göre büyük bir nimettir. Nitekim İmam-ı Rabbanî hazretleri de peygamber tebliği işitmemiş kâfirler, hayvanlar gibi yok edilecektir, şeklinde ictihad buyurdu. Cehennem, küfrün mukabilidir; bunlarda inkâr yoktur. Çünki duymamışlardır. Cennet, imanın mukabilidir. Bunlarda iman yoktur. İkisi arasında da bir yer yoktur. Şu halde en münasibi hayvanlara kıyasen yok edilmeleridir.
20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar