Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hanefî bir imam secde-i sehv yapınca ona uyan Şâfiî nasıl hareket eder?
Namazda imamın hareketlerine uymak vâcibdir. O da sehv secdesi yapar.


20 Mayıs 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar