Âcilen bir şey almak zorunda kalan cünüp kimse, mescide girip o şeyi alıp çıksa, caiz olur mu?
Teyemmüm etmesi vâcibdir. (İbni Abidin)


20 Mayıs 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar