Dört mezhepten birinde bulunan kimse, kendi mezhebi imamının daha üstün olduğunu bilmezse, o mezhebe uyması sahih olmaz ibaresinin manası nedir?
Aksi takdirde doğru bilmediği bir şeye uyumuş olur ki kendiyle tenakuza düşer. Kimse içtihadını beğenmediği birini taklit etmez. Diğerleriyle mukayese yapmaya da gücü yetmez.


21 Temmuz 2020 Salı
Alakalı Başlıklar