Osmanlı tarihinde vazifeden azledilen devlet adamlarından tekrar iade edildiği olmuş mudur?
Bir devlet adamı herhangi bir sebeple azledilirse, aşağı veya yukarı rütbede başka vazifeye verilebilir; bir müddet bekledikten sonra aynı veya başka vazifeye de getirilebilir. Suç işlemişse, müstesnadır. Affedilmedikçe, tekrar vazifeye iade edilmez.


21 Temmuz 2020 Salı
Alakalı Başlıklar