Bir ilahiyat profesörü köleliğin 1923’de cumhuriyet hükümeti tarafından kaldırıldığını söyledi. Böyle midir?
Köle ticareti Sultan Abdülmecid zamanında 1846’da men edildi. Ama kölelik devam etti. Cumhuriyet kanunları bunu kaldıracak bir hüküm getirmedi. Ama fiiliyatta köle statüsünde kimse kalmamış gibiydi. Birleşmiş Milletler’in 1956’da kabul ettiği köleliği kaldıran beynelmilel mukaveleye 1964’de Türkiye de imza koyunca, kölelik resmen kaldırılmış oldu.


21 Temmuz 2020 Salı
Alakalı Başlıklar