Tarihe dair hadiseler nakledince, dinleyenler, “Sen orada mıydın? Bunların doğru olduğunu nereden biliyorsun?” diyor. Bunlara ne denebilir?
Tarihi hadiseler, tarihe şahit olanların şahitliklerine ve vesikalara göre anlatılır. Bunları da tarihçi nazara alır. Zira tarihi nakillerde, nefret ve iftira, dini ve ırki sebeplerle subjektif davranmak olabilir.


21 Temmuz 2020 Salı
Alakalı Başlıklar