Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Düşman aldığı esirleri köle yazmazsa, Müslümanlar da yapmayabilir mi?
Harb esirlerini köle yapmak veya fidye karşılığı serbest bırakmak veya esir mübadelesine tabi tutmak veya hepsini serbest bırakıp vatandaş yapmak gibi hususlar halifenin inisiyatifindedir. Burada mütekabiliyeti de esas alabilir. Nitekim Paris Muahedesi’nden sonra Osmanlı Devleti mütakabiliyet şartıyla bundan vazgeçmişti.


21 Temmuz 2020 Salı
Alakalı Başlıklar