Sultan II.Bayezid Hân, vakfiyesinde, Eyüp'te sade ve üstü açık bir türbeye gömülmeyi vasiyet etmesine rağmen neden II.Bayezid Külliyesi haziresine gömüldü?
Böyle şeyler vakfiyede yazmaz; vasiyet etmiş olabilir. Etse de böyle vasiyete uymak dinen lazım değildir.
21 Temmuz 2020 Salı
Alakalı Başlıklar