Osmanlı Devleti’nde medreselerde pozitif ilimlerin okutulmaktan çıkarılması, devleti çöküşe götüren en mühim âmil olarak anlatılıyor. Osmanlılar gibi ilme ehemmiyet veren bir devlet, neden böyle hareket etmiştir?
Osmanlı medreselerinde pozitif ilimlerin okutulmaktan çıkarıldığı diye bir şey yoktur. Bu, geçen asırda oryantalistlerin ortaya attığı ve bizdeki onların takipçisi tarihçilerin de tereddütsüz kabul ettiği bir husustur. Böylece çöküşü kolay izah edeceklerini zannetmiş; yeni düzenin haklılığını müdafaa edebileceklerini düşünmüşlerdir. Halbuki medreselerde okutulan pozitif ilimlere ve bunların literatürüne dair IRCICA ciltlerle eser neşretti. Tanzimat’tan sonra, devletin teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere yeni kurulan ihtisas mektepleri sebebiyle, medreselerdeki pozitif ilimlerin zayıflaması veya bunların da dini/hukuki ihtisaslaşmaya gitmesi tabiidir.
21 Temmuz 2020 Salı
Alakalı Başlıklar