Milletlerarası bir anlaşma olsa, İslâm devleti aldığı esirleri köleleştiremez mi?
Kölelikte mütekabiliyet esastır. Düşman aldığı esirleri köle yapmıyorsa, halife de yapmayabilir. Zaten esirlerin statüsünü tayin, halifenin inisiyatifindedir.


9 Temmuz 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar