Osmanlı padişahlarının soyunu Oğuz Han’a dayandırdığı; ama bunun doğru olmadığını söyleyenler var. Ne dersiniz?
Bütün Osmanlı tarihçileri böyle söylüyor. Oğuzlar, hep Oğuz Han'a dayanır. Biz de Oğuzuz, bizim de atamız Oğuz Han’dır. Bazı Avrupalı tarihçiler, Osmanlıları Moğol olarak tavsif eder ki, bu, Türkleri öteden beri Moğollarla karıştırma alışkanlığının neticesidir.
9 Temmuz 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar