1925’te aşar vergisinin kaldırılması köylünün menfaatine değil midir?
552 Sayılı Aşarın İlgası, Yerine İkame Edilecek Mahsulat-ı Arziye Vergisi Hakkındaki Kanun ile kanunun adından da anlaşılacağı üzere aşar vergisi kaldırıldı; ama yerine yeni bir vergi ikame edildi. Bu vergi emlâk vergisidir. Aşar, mahsulden nisbet olarak alınıp, o sene mahsul yoksa aşar da olmayacağı halde; emlâk vergisi aynî değil nakdîdir; yani para olarak ödenir ve mahsul olmasa da borç düşmez. Bu sebeple inkılap tarihi kitaplarına bile girmiş olan, “köylünün belini büken aşar kaldırıldı, köylünün yüzü güldü” sloganı aldatıcıdır. Üstelik bu kanunla devlete ait arazi bedelsiz olarak halka devredilmiştir ki, bu hukukun umumi prensiplerine aykırıdır. Hükümet, amme malını bedelsiz kimseye devredemez. “Herşey padişahın mülkü” diye iddia edilen Osmanlılarda bunun bir benzeri yoktur. Demokrat Parti iktidara gelince, köylüden alınan bu emlak vergisini kaldırmıştır ki, köylülerin umumiyetle Adnan Menderes’i sevmelerinin başlıca sebebi budur.


9 Temmuz 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar