Bulunduğumuz ilçenin, köyün mahalli tarihini araştırmak isteyen nasıl bir yol takip eder?
Osmanlıca bilenler için dijital olarak arşivlerden tarama yapıp, vesikaları tedkik eder. Beldeyle alakalı kitaplar, seyahatnameler, hatıratlar, yazılar taranır. Yaşlılarla görüşülür. Mahalli arşivler, fotoğraflar, kitabeler, tarihi eserler araştırılır.  Sosyal tarih metodolojisine dair Tarih Vakfı’nın neşriyatı vardır.


9 Temmuz 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar