Evliyayı tanımak için bir kıstas var mı?
Üç nişan olur velilerde, demiş, erbâb-ı dil; biri ol ki, görenin gönlü ona mâil olur. Onun ikinci nişanı, oldur ki, iyi bil, her ne dese, dinleyenler, sözüne kâil olur. Üçüncüsüne gelince, cümle âzâsı anın, şer ile âdâb ile her zaman âmil olur.
23 Haziran 2020 Salı
Alakalı Başlıklar