İmam Ebu Hanife, “Verdiğimiz hükmün delilini bilmeden buna göre fetva vermeyin” dediği doğru ise, nasıl anlamalıdır?
Bunu, talebelerine, yani kendi gibi müctehid olanlar için söylemektedir.


23 Haziran 2020 Salı
Alakalı Başlıklar