Osmanlı kanunnameleri ve İslâm hukukunca şahsa hakaretten dolayı ceza verilir miydi?
Mağdur dava açarsa, faile kanunname hükmüne göre ceza verilir. Kanunnamede hüküm yoksa, cezayı kadı takdir eder. Hukukta helalleşme diye bir şey yoktur. Sulh olabilir; yani davacı davasını para karşılığı veya meccanen geri çekebilir.
20 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar