Kazai hüküm ile diyani hükmün farkı nedir?
Diyânî, Allah ile kul arasında demektir. Kazâî ise mahkeme huzurunda demektir. İkisi ayrıdır. Mesela zevcesini hataen boşayan kimse diyaneten boşanmış olmaz; ama iki şahit duymuşsa ve kadın mahkemeye intikal ettirmiş ise, kadı boşanmaya hüküm verir. Birincisi diyanî, ikincisi kazaîdir. Kazaen talep edilen haklar kazaidir; değilse dinidir. Şahitsiz veya senedsiz borç dini bir borçtur; kazai değildir. Zira mahkemeye gidilse, kadı şahit ve sened olmadığı için borcun ödenmesine hüküm veremez.


20 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar