Sarf ve nahvde maksud ve kafiyeyi itmam eden için arabi ve ilmini terakki ettirmek adına ibtidaen hangi metinleri okumasını tavsiye edersiniz?
İlim talebesi ise, sarf ve nahvi tam bitirmeli; merah, izzi ve elfiye okunmalı. Sonra mantık ve telhis okunmalı. Metin olarak Celâleyn okunabilir. Diğerlerini hoca tayin etmelidir. Kendisi mütaala edecek ise Nurul İzah olabilir, İhya olabilir, Mezahibi Erbaa olabilir. İhtiyar, yalnız okunmayacak kadar karışıktır. Bu sebeple ders okutan hocalar tarafından Hidaye, hatta Kuduri tercih edilmektedir.


13 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar