Zengin bir adamın şirketi olsa, ancak borcu malının tamamını kaplıyor ise, buna zekât verilir mi?
Borçluya zekât verilir. Şanına münasip evi, yazlığı, arabası olsa, ama borcu mal varlığını kaplasa veya hazırda 96 gram altını veya parası veya başka gayrı menkulü yoksa, fakirdir.
13 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar