Kimileri, İngiltere’de kraliçenin sembolik olduğunu; kimileri de dünyayı kraliçenin idare ettiğini söylüyor. Hakikat nedir?
3 asırdan beri İngiltere’de hükümdar semboliktir. Kraliçenin kanunları veto etme salahiyeti vardır; ama 1710’dan beri kullanılmamıştır. Bunun gibi anayasa sisteminde hükümdara ait görünen salahiyetlerin çoğunu kraliçenin kullanması imkânsız gibidir. İktidar, seçimle gelen parlamento ve bu parlamentoda ekseriyeti elinde bulunduran başbakanın elindedir. Ellerinde geniş araziler tutan soyluların da nüfuzu az değildir.
13 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar