Bir erkek bir hanıma evlilik vaadi ile söz verse veyahut nişanlansa, o zaman zarfında kız gelen bütün taliplerini reddetse, zaman ilerlese, sonra da erkek nişanı atsa veya sözünden dönse, vebale girer mi?
Sebepsiz yere vazgeçerse, kul hakkına girer; ama kusuru yoksa girmez. Ama nişan kız için de bağlayıcı değildir. Kızın da daha münasip bir talip varsa, önceki atması veya zaman uzayınca, nişanı atması mümkündür.
13 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar