Osmanlılar devrinde Kudüs’te Salahattin Câmii’nin kilise yapılmak üzere Fransızlara verildiği doğru mudur?
Hristiyanlara ait St.Anne kilisesini, Salahaddin Eyyübi Kudüs’ü fethedince medreseye çevirmişti. Sultan Abdülmecid, Kırım Harbi’ndeki yardımları sebebiyle burasını Fransızlara verdi. Yakınlarda Fransa Cumhurreisi Macron’un önünde İsraillilerle münakaşa ettiği kilise budur.
13 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar