Kavalalı Mehmed Ali Paşa meşhur isyanda muvaffak olup Sultan II. Mahmud’u devirseydi ne olurdu?
Deviremezdi. Devirseydi padişah olurdu. Ama İngiltere buna müsaade etmezdi. Zira isyanın arkasında Fransa vardı. Fransa, o zaman İngiltere’nin rakibi idi. Kaldı ki bu, Mısır’da güçlü bir hükümet demektir ki İngiltere menfaatleri ile imtizaç etmez.


5 Haziran 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar