Zaman zaman tesadüf kelimesini kullanıyorsunuz. Herhalde hataen oluyor?
Tesadüf kelimesini kullanmanın hiçbir mahzuru yoktur. Tevafuk başkadır. Mesela yolda giderken bir tanıdıkla tesadüf edersiniz. Ama onu ziyarete giderken tesadüf ederseniz, bu tevafuktur. “Kâinatta hiçbir şey tesadüf değildir, herşey Allah’ın iradesiyle oluyor” kaidesinden, tesadüf kelimenin kullanılamayacağı hükmünü çıkartmak bir taassup olsa gerektir.
5 Haziran 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar