Esselâmü aleyküm mi, selâmün aleyküm mü?
Hanefî’de Esselâmü aleyküm; Şâfiî’de Selâmün aleyküm. İkisi de nass-ı Kur’ana istinad eder. Türklerin dili Şâfiî’ye göre alışmıştır. Ama Esselâmü… daha fasih ve şâmildir.


5 Haziran 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar