Korona salgını sebebiyle aslında 10 lira olan kolonyanın 20 liraya satılması gabin olur mu? Satın almak caiz midir?
Bunun gabinle alakası yoktur. Gabinde bir malı aldatarak veya ekmek gibi zaruri mal olup müzayakasından (sıkıntısından) istifade ederek pahalı satmak vardır. Burada bu şart yoktur. Gabin ile satın alınan malı müşterinin geri verip parasını alma hakkı vardır. Gabin menkul mallarda piyasa fiyatının yüzde 20 fazlasıdır. Bir kimse piyasada 10 lira olan kolonyayı, müşteriyi kandırarak 12 liraya satsa, müşterinin bunu bozma hakkı vardır.
5 Haziran 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar