Edille-i şer’iyyeyi inkâr etmek küfr müdür?
Edille-i şer’iyye, yani İslâm dininin kaynakları dört tanedir. Kitap, sünnet, icmâ ve kıyas. İcmâ ve kıyasın delil olduğunu inkâr eden, bid’at sahibi olur. Âyeti kerime ve mütevatir hadisleri ve bunların delil olduğunu inkâr eden dinden çıkar.
5 Haziran 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar