Hazret-i İsa ile Hazret-i Muhammed arasında gelmiş peygamber var mı?
Yemen’deki Arab kavmi arasında Halid bin Sinan Abesî adında peygamber zuhur etmiştir. Kızı nezd-i risaletpenahiye gelerek Müslüman olmuştur. Resulallah onun için “Kavminin zayi ettiği peygamber” buyurmuştur. “Benimle İsâ arasında peygamber yoktur” hadis-i şerifi, sahib-i şeriat resul için söylenmiş olsa gerektir. (Mir’at-i Kâinât)
5 Haziran 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar