İşgal ile fetih arasında ne fark vardır?
Lügat olarak farklıdır. Arapça işgal, meşgul etmek demektir. Türkçe’de bir yeri, bir malı zorla ele geçirmek manasına kullanılır. Arapça’da fetih açmak demektir. Türkçe’de bir toprağı harb veya sulh yolu ile ele geçirmek manasına kullanılır. İşgalde menfi mana vardır ve muvakkattır. Fetihde ise müsbet mana vardır ve muvakkat değildir. Vatan edinme mevzubahistir.
5 Haziran 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar