Hanefî mezhebinde tek tarafa es-selâmu demek vâcibdir. Mâlikî mezhebini taklid edenler için bundan fazla bir şey var mı?
Mâlikî mezhebinde esselâmü aleyküm demek gerekir.


13 Mayıs 2012 Pazar